Super Challenge!

Super Challenge? Jazeker! Met behulp van de methode ‘Design Thinking’ zijn brugklas  leerlingen van onze school en van het Visser ’t Hooft én groep 8 leerlingen van verschillende basisscholen aan het denken gezet. Hun uitdaging was:” Hoe kun je het leven van mensen met een beperking gemakkelijker maken?”

In dit project werkten de leerlingen van de verschillende scholen zes middagen lang enthousiast in gecombineerde groepjes samen en kwamen zo tot de meest creatieve oplossingen. Maar voor ze hiermee konden beginnen moesten ze eerst een beeld krijgen van welke problemen mensen met een beperking zoal tegenkomen. Gelukkig vonden wij Nina uit 6VWO bereid om te komen vertellen over haar slechtziendheid. De leerlingen hingen aan haar lippen en hadden tientallen vragen. De week erna hebben we een bezoek gebracht aan Mytylschool De Thermiek. Daar maakten de leerlingen kennis met kinderen met zeer uiteenlopende beperkingen en kregen ze bijvoorbeeld inzicht in hoe het is om een spierziekte te hebben en in een rolstoel door het leven te moeten.

Met de opgedane kennis als bagage koos elk groepje één bepaald probleem dat ze wilden gaan aanpakken. Daarna werden zo veel mogelijk oplossingen verzonnen waarbij gestimuleerd werd om ‘out of the box’ te denken.  Het beste idee werd uiteindelijk uitgewerkt in een prototype in de vorm van een maquette, tekeningen of een ontwerp op de computer.

Tijdens een gezellige middag zijn de verschillende originele ontwerpen gepresenteerd aan ouders en belangstellenden. Elk groepje had hierbij zijn eigen ‘marktkraampje’ en de leerlingen vertelden keer op keer trots over hun eigen ontwerp. Niet alleen ouders maar ook een journalist en fotograaf kwamen kijken, luisteren en vragen stellen, wat uiteindelijk resulteerde in een twee pagina’s groot artikel met foto in het Leids Dagblad.

Christien Hansen en Jasper Nolles