Een stralende dag! Dit jaar doen de natuurkunde-leerlingen, evenals in voorgaande jaren,  het practicum “ioniserende stralen”.

De Universiteit van Utrecht verzorgt dit mobiel practicum. De leerlingen voeren experimenten uit met radioactieve bronnen en röntgentoestellen over examenprogramma-onderdelen als de eigenschappen van kern- en röntgenstraling (ioniserend en doordringend vermogen), activiteit, halveringstijd, absorptie, halveringsdikte, dracht enzovoort.