Verzuim

Volgens de Leerplichtwet zijn kinderen verplicht onderwijs te volgen. Wij zien onze leerlingen dan ook graag dagelijks op school. De aanwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd in Magister. De aanwezigheid van leerlingen door ouders/verzorgers kan gevolgd worden via Magister.

Ziekmelden en kort verzuim – 06 41131034Bij ziekte kan een leerling (soms) beter thuisblijven. Het is belangrijk dat u afwezigheid door ziekte dagelijks meldt bij school. Dit kan door te bellen, appen of een sms te versturen naar
06 41131034 of door te mailen naar absentieMP@bonaventuracollege.nlHierbij is het belangrijk om de volgende gegevens te vermelden:

 • naam
 • klas
 • reden
 • tijden afwezigheid

Let op: het is niet meer mogelijk om uw zoon of dochter af te melden via Magister. Als het ziekteverzuim langer dan twee dagen lijkt te duren vragen wij u telefonisch contact op te nemen met de verzuimmedewerker.

Als een leerling ziek wordt tijdens de schooldag dan kan de leerling zich melden bij de verzuimmedewerker. Bij afwezigheid van mevrouw Schenk meldt de leerling zich bij de teamleider. De verzuimmedewerker neemt dan contact op met de ouders/verzorgers. Pas als er contact is geweest wordt de leerling naar huis gestuurd.

Bij kort verzuim duurt de afwezigheid korter dan de schooldag. Soms moet een leerling bijvoorbeeld naar de huisarts, de tandarts/orthodontist of een instantie. De leerling komt daardoor wat later op school of moet wat eerder naar huis. Dit kunt u doorgeven via bovengenoemde mogelijkheden.

Verlof

Er zijn situaties waarin een leerling tijdelijk vrijstelling van schoolbezoek ofwel verlof kan krijgen. De aanvraag voor eendaags verlof dient zo mogelijk ruim van te voren te worden ingediend bij de teamleider die verbonden is aan de leerling. Bij meerdaags verlof kunt u het verzoek indienen bij de directeur.

De schoolleiding besluit over toekenning van het verlof. Er zijn een aantal redenen om verlof te kunnen toekennen:

 • Verlof van ten hoogste één dag: Verlofaanvragen voor één dag, bijvoorbeeld een bezoek aan een vervolgopleiding of gewichtige omstandigheden, zoals een bruiloft of een uitvaart.
 • Religieuze feesten en rituelenVoor bepaalde religieuze feesten of rituelen kan verlof worden aangevraagd.
 • Meerdaags of vakantieverlof: Het meerdaags verlof of vakantieverlof moet minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aangevraagd worden bij onze directeur mevrouw Otte.

Te laat komen

 • Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de conciërge.
 • Ongeoorloofd te laat: de leerling meldt zich de volgende ochtend om 08:00 uur bij de conciërge.

Ongeoorloofd afwezig

 • Een leerling die zonder melding afwezig is in de les, wordt geregistreerd als ongeoorloofd afwezig en moet de gemiste les voor of na de reguliere lessen dubbel inhalen.
 • Veelvuldig verzuim: Bij veelvuldig verzuim wordt contact gezocht met de ouders en bij herhaling ook met Regionaal Bureau Leerrecht.