Verzuim

Volgens de Leerplichtwet zijn kinderen verplicht onderwijs te volgen. Wij zien onze leerlingen dan ook graag dagelijks op school. De aanwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd en kan door ouders worden gevolgd via Magister.

Te laat komen

Een leerling die ongeoorloofd te laat komt, meldt zich bij de conciërge en moet zich de volgende ochtend om 08:00 uur melden.

Ongeoorloofd afwezig

Een leerling die zonder melding afwezig is in de les, wordt geregistreerd als ongeoorloofd afwezig en moet de gemiste les voor of na de reguliere lessen dubbel inhalen. Bij veelvuldig verzuim wordt contact gezocht met de ouders en bij herhaling ook met Bureau Leerplicht.

Ziek melden

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, moet deze leerling elke dag die verzuimd wordt tussen 08:00 uur en 08:30 telefonisch afgemeld worden. Dit kan via het nummer
071 517 36 31.

Wanneer uw zoon/dochter beter is, dient deze een briefje van u bij de conciërge in te leveren, waarin de duur van de ziekte vermeld wordt. U kunt hiervoor het invulformulier gebruiken (klik hier om deze te downloaden).

Leerlingen die in de loop van de dag ziek worden, halen een ziek-naar-huisbriefje bij de teamleider. Wanneer zij beter zijn, leveren zij dit ondertekend door een ouder weer bij de conciërge in.

Verlof

Afspraken bij bijvoorbeeld de huisarts/tandarts maakt u bij voorkeur buiten lestijden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan brengt u ons hierover schriftelijk op de hoogte. U kunt hiervoor de verlofbrief gebruiken (klik hier om deze te downloaden).

Voor verlof wegens extra vakantie of familieomstandigheden moeten we ons als school houden aan de richtlijnen, die in de Leerplichtwet worden genoemd. Het vakantieverlof moet vier weken van tevoren schriftelijk aangevraagd worden bij de desbetreffende teamleider.