Bonaventuracollege Mariënpoelstraat staat bekend om een veilig en warm schoolklimaat. We hechten waarde aan respect en wederzijds vertrouwen. We leren onze leerlingen om te gaan met verschillen en geven ze een zo compleet mogelijk wereldbeeld mee.

Door het beste uit onze leerlingen te halen, werken we aan maximale resultaten. De leerling staat bij ons centraal. Samen met ouders steunen en sturen wij en houden we elkaar op de hoogte bij eventuele problemen.

Zichtbare regels en afspraken maken dat we elkaar aan kunnen spreken. Steunen en respect tonen is belangrijk, waardoor iedereen met veel plezier naar school gaat. In ons Schoolondersteuningsprofiel staan onze ambities en de ondersteuning die we onze leerlingen bieden beschreven.

Protocol anti-pesten