Regels

Wij vinden het op de Mariënpoelstraat belangrijk dat je met een goed gevoel naar school toegaat. Iedereen moet in de gelegenheid zijn om te leren en er met en voor elkaar zijn.

Om het voor iedereen prettig te houden, hebben we een aantal afspraken. Deze afspraken zorgen voor een veilig leerklimaat:

  1. Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet voelen.
  2. Ik accepteer de ander zoals hij of zij is.
  3. Ik let op mijn taalgebruik
  4. Ik maak een ander niet belachelijk.
  5. Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld.
  6. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af.
  7. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar daarmee te stoppen.
  8. Als dat niet helpt, vraag ik een leraar om hulp.
  9. Op ieder moment kan ik mijn verhaal kwijt.
  10. Op een goede manier kom ik voor de ander op.

Leerlingstatuut

Alle rechten en plichten van de leerlingen staan beschreven in het leerlingenstatuut.

SCOL-regelingen

Op de website van de SCOL vindt u een overzicht van reglementen die belangrijk zijn voor ouders en leerlingen.