09 jan - 10 jan   

Indeling volgt. Rekentoets wordt afgenomen in het OLC