Ons schooljaar bestaat uit vier lesperiodes. Na afloop van een lesperiode vindt er een centrale toetsweek plaats, waarin alle leerlingen van een bepaald niveau en leerlaag tegelijkertijd dezelfde toets maken. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van ons onderwijs en monitoren wij de voortgang van onze leerlingen. Buiten de toetsweken om kunnen er ook toetsen afgenomen worden.

Toetsing en bevordering in de onderbouw

Wij werken in de onderbouw met een Programma van Toetsing Onderbouw (PTO). Hierin staat per vak de toetsing voor het gehele jaar opgenomen, inclusief de stofomschrijving en weging van de toetsen. Het PTO kunt u vinden op het besloten gedeelte van onze website. In de onderbouw kennen wij verschillende toetsvormen. De meest gebruikelijke toetsvormen zijn schriftelijke overhoringen, proefwerken en practica. In deze toetsen worden de kennis en vaardigheden die de leerlingen hebben opgedaan gemeten. Bevordering naar een hoger leerjaar gebeurt via de Bevorderingsnormen .

Toetsing in de bovenbouw

Vanaf klas 4 werken alle leerlingen met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA staan alle toetsen opgenomen, die de leerlingen tot en met hun eindexamen moeten maken. Hier zijn bovendien de regels, toetsduur en weging in het kader van het Schoolexamen vermeld. In het Examenreglement zijn de overgangsnormen en slaag-/zakregeling opgenomen. Het Examenreglement en de PTA’s kunt u hieronder downloaden.