Het schooljaar op het Bonaventura Lyceum is verdeeld in vier lesperiodes. Na afloop van elke lesperiode vindt er een centrale toetsweek plaats. Alle leerlingen van een bepaald niveau en leerlaag maken tegelijkertijd dezelfde toets. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van ons onderwijs en monitoren wij de voortgang van onze leerlingen. Buiten de toetsweken om kunnen er ook toetsen afgenomen worden.

Toetsing en bevordering in de onderbouw

Wij werken in de onderbouw met een Programma van Toetsing Onderbouw (PTO). Hierin staat per vak de toetsing voor het gehele jaar opgenomen, inclusief de stofomschrijving en weging van de toetsen. Het PTO vinden leerlingen op de ELO.

Bevordering naar een hoger leerjaar gebeurt via de Bevorderingsnormen, die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Toetsing in de bovenbouw

Vanaf klas 4 werken alle leerlingen met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA staan alle toetsen opgenomen, die de leerlingen tot en met hun eindexamen moeten maken. Hier zijn bovendien de regels, toetsduur en weging in het kader van het Schoolexamen vermeld. In het Examenreglement zijn de overgangsnormen en slaag-/zakregeling opgenomen. Het Examenreglement en de PTA’s kunt u hieronder downloaden.