We zijn er supertrots op dat onze leerlingen bijna allemaal slagen voor het diploma. Het Bona Lyceum scoort zowel op havo als vwo boven het landelijk gemiddelde en behoort tot de beste scholen van Nederland.

Doorstroom

Elke leerling is uniek. Door naar onze leerlingen te kijken, komen we op het niveau dat past bij de individuele leerling. Samen met de mentor ontdekken onze leerlingen wat de beste manier is om op school goede resultaten te halen. We verwachten veel van onze leerlingen, met als doel een soepele doorstroom en een goed eindresultaat te behalen. Afgelopen schooljaar hebben wij geen voortijdig schoolverlaters (VSV) gehad.

Kwaliteitsonderzoek

Door middel van enquêtes laten wij onderzoek verrichten naar de kwaliteit van onze school. Hiermee willen we het niveau van ons onderwijs waarborgen.