De school bestaat uit vier basisteams, die elk worden aangestuurd door een teamleider. De teamleiders hebben de eindverantwoordelijkheid over alle klassen binnen één of meerdere leerlagen.

De teamleiders worden aangestuurd door de vestigingsdirecteur. Samen vormen zij het managementteam (MT).

Vestigingsdirecteur mw. M.E.A.H. Otte
Teamleider brugklas en klas 2 mw. J. Wilmot, MSc
Teamleider klas 3 dhr. N. Hooijmans, MEd
Teamleider havo 4 en 5 mw. drs. M. Hogewoning
Teamleider vwo 4, 5 en 6 mw. drs. C.M.W. Kluts
Interne organisatie dhr. R. Kallenberg