De school bestaat uit drie basisteams, die elk worden aangestuurd door een teamleider. De teamleiders hebben de eindverantwoordelijkheid over alle klassen binnen één of meerdere leerlagen.

De teamleiders worden aangestuurd door de vestigingsdirecteur. Samen vormen zij het managementteam (MT).

Vestigingsdirecteur:
 Mw. M.E.A.H. Otte

Teamleider brugklas en klas 2:
 Mw. J.J. Wilmot MSc

Teamleider a.i. havo 3, 4 en 5:
Dhr. N. Hooijmans MEd

Teamleider vwo 3, 4, 5 en 6:
Mw. drs. C.M.W. Kluts

Interne organisatie:
Dhr. R. Kallenberg