Design Thinking is een methode die in het bedrijfsleven al veel gebruikt wordt voor het oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe ideeën.

In een Europees samenwerkingsproject zijn wij, met enkele andere scholen nu bezig deze methode ook geschikt te maken voor het onderwijs. Door, op basis van een vaste methodologie (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test), buiten de gebaande paden te gaan en breed onderzoek te doen, leren leerlingen onderzoek doen, samenwerken en creëren in plaats van reproduceren.

Deze nieuwe onderwijsmethode daagt leerlingen uit om vanuit hun eigen visie en motivatie aan het werk te gaan en wordt gebruikt in individuele lessen, maar ook in vakoverstijgend projectonderwijs.

Voor voorbeelden en informatie kijkt u vooral op: designthinking