Wanneer je meer interesse hebt in het vak Engels dan alleen het volgen van de reguliere lessen, is het mogelijk om je in de brugklas aan te melden voor het extra vak Cambridge. Via een entreetest aan het eind van periode 1 wordt er gekeken of je voldoende op niveau zit om mee te kunnen doen aan deze lessen. Bij deelname werk je in de eerste drie jaar toe naar het Cambridge First Certificate in English (FCE). Jaar 3 wordt afgesloten met zowel een buitenlandse reis als deelname aan het FCE.

Bij deelname of overweging hiervan zijn de volgende punten van belang:

  • De entreetest in jaar 1 wordt afgenomen aan het eind van periode 1.
  • Deelname aan de lessen is alleen mogelijk na voldoende resultaten bij de entreetest.
  • Ook moet je voor het reguliere vak Engels een voldoende op je rapport staan om aan de entreetest en de lessen te mogen deelnemen.
  • Bij deelname kun je rekenen op 1 extra les uur per week en 1 extra uur huiswerk per week.
  • Ieder jaar wordt afgesloten met een niveautest en aan de hand hiervan een advies over het blijven volgen van dit extra vak.
  • Er zijn aparte kosten verbonden aan de deelname van het examen (afgenomen op locatie British Council, Amsterdam) en de buitenlandse reis.

Kostenoverzicht onderbouw (schooljaar 2018-2019):

  • Jaar 1: €150,- per jaar
  • Jaar 2: €150,- per jaar
  • Jaar 3: €200,- per jaar

Bovenbouw:

Na de eerste drie jaar kun je ook in de bovenbouw nog doorgaan met de Cambridge lessen. Hier werk je toe naar een hoger certificaat. Alle certificaten zijn internationaal erkend, en op universiteiten en in bedrijven wordt aan deze certificaten veel waarde gehecht.

Voor overige vragen kan er contact worden opgenomen met de Cambridge coördinator:
mw. T. van Ham