Om te ontwikkelen tot de schitterende briljant die eigenlijk al in iedereen zit, werken wij voor onze leerlingen met onderwijs op maat. De leerlingen krijgen de ruimte te ontdekken dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Hier hoort intensieve begeleiding bij.

Kunstplan

De leerlingen die kunst wel heel erg leuk vinden, kunnen in plaats van TOPklas kiezen voor het Kunstplan, in samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK). Zij gaan tijdens deze lesuren naar de Kunstacademie in Den Haag, om zich te verdiepen in beeldende kunst. Meer informatie…

Cambridge Engels

In de reguliere lessen Engels werken we met de Cambridge-methode en leren al onze leerlingen op internationaal erkend niveau Engels. Voor leerlingen die meer interesse hebben in Engels bieden we het extra vak Cambridge aan. De leerlingen werken in drie jaar toe naar het Cambridge First Certificate in English. Meer informatie…

Extra vakken of versneld

Onderwijs op maat betekent dat we extra vakken of versnelling aanbieden als een leerling meer aankan. Ook voor een vak examen doen op een hoger niveau behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast zijn er een aantal interessante extra’s.

TOPklassen

In de eerste twee jaar werken wij met TOPklas. Binnen de reguliere lestijd kunnen onze leerlingen hun talenten ontdekken én ontplooien. Deze lessen gaan verder dan de schoolboeken. Instructies van experts en excursies horen hierbij. Meer informatie…

Samenwerking met Universiteit Leiden

Het Bonaventuracollege werkt samen met de Universiteit Leiden in het LappTop-programma en het Pre-University College. Leerlingen uit de hogere klassen vwo volgen in plaats van reguliere lessen bij ons op school, colleges aan de Universiteit Leiden.

Design Thinking

Binnen schooltijd hebben we het project Design Thinking. Dit is probleemoplossend denken door middel van onderzoek doen. De leerlingen leren hoe ze een probleem ‘smart’ opstellen, welke oplossingen er zijn, hoe ze dit kunnen testen en hoe ze het probleem uiteindelijk op kunnen lossen. Meer informatie…

Leerlingbegeleiding

Ook leerlingbegeleiding is voor ons onderwijs op maat. We bieden structurele hulp en intensieve ondersteuning of helpen de leerling net even de drempel over. Meer informatie…