Op onze school zitten kinderen die een gymnasium-, atheneum- of havodiploma willen halen. Aan het begin van de brugklas kijken we al naar wat jouw talenten zijn. We dagen je uit om je sterke kanten nog meer te ontwikkelen. En we helpen je bij de dingen die je moeilijker vindt. Op welk niveau de leerling geplaatst wordt, is afhankelijk van het advies van de basisschool.

Niveaus in de brugklas

Er zijn verschillende brugklassen:

  • Gymnasium
  • Atheneum
  • Havo/Atheneum
  • Havo

Ieder met een eigen pad naar het volgende schooljaar. Je kunt bij ons op school in overleg een eigen route bepalen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit een atheneumklas of een havo/vwo-klas vanaf januari aanvullend Latijn te volgen. Hierdoor krijg je de kans om in de tweede naar het gymnasium te gaan.

Taal en rekenen krijgen veel aandacht. We vinden namelijk dat iedereen goed moet kunnen lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we elkaar helpen en er voor elkaar zijn, zodat iedereen met plezier naar school gaat.

In de brugklas krijg je niet alleen allemaal nieuwe kennis, je leert ook hoe je moet leren. Samen met je mentor ontdek je wat voor jou de beste manier is om op school goede resultaten te halen. Daarnaast heeft elke brugklas ook hulpmentoren. Dit zijn bovenbouwleerlingen, die een paar jaar geleden – net als jij – in de brugklas zaten. Zij helpen je graag in de eerste tijd.

Na de brugklas

Na het eerste jaar ga je door naar leerjaar 2 en daar hebben we drie verschillende niveaus:

Havo
Op de havo leer je door te doen. De docent legt de stof uit en vertelt welke taken uitgevoerd moeten worden. Door in de les te werken aan de opdrachten, hoeft er thuis niet zoveel meer te gebeuren. Zo hebben onze leerlingen tijd voor vrienden en hobby’s.

Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Aan het eind van de dag kunnen leerlingen terecht voor extra uitleg. In de bovenbouw trainen wij de leerlingen in debatteren en doen ze mee aan projecten en excursies.

Atheneum
Op het vwo worden de leerlingen uitgedaagd om kritisch na te denken en met eigen oplossingen te komen. Voor zelfstandigheid en verdieping is veel aandacht. Docenten geven de leerlingen de ruimte om vragen te stellen.

In de bovenbouw wordt de hoeveelheid stof groter en neemt de zelfstandigheid van de leerlingen toe. Op de Mariënpoelstraat doen ze bestuurlijke en organisatorische ervaring op en krijgen de leerlingen de kans om te organiseren.

Gymnasium
Filosofie, geschiedenis, mythologie en kunst maken het gymnasium leuk en uitdagend. De leerlingen maken kennis met de Grieken en Romeinen, hun cultuur en hun invloed op onze tijd.

In de brugklas beginnen onze leerlingen met twee uur Latijn per week. In het tweede jaar komt daar drie uur Grieks bij. Een pittige uitdaging en daarmee een goede leerschool voor de rest van het leven.

Elke leerling bewandelt hier nog steeds zijn eigen pad naar het volgende schooljaar. Zo hebben wij leerlingen die sommige vakken al versneld volgen en dus meedraaien met het programma van een hoger leerjaar of extra vakken volgen!