Op onze school zitten kinderen die een gymnasium-, atheneum- of havodiploma willen halen. Aan het begin van de brugklas kijken we al naar wat jouw talenten zijn. We dagen je uit om je sterke kanten nog meer te ontwikkelen. En we helpen je bij de dingen die je moeilijker vindt. Op welk niveau de leerling geplaatst wordt, is afhankelijk van het advies van de basisschool.

Niveaus in de brugklas

Er zijn verschillende brugklassen:

  • Gymnasium
  • Atheneum
  • Havo/Atheneum
  • Havo

Ieder met een eigen pad naar het volgende schooljaar. Je kunt bij ons op school in overleg een eigen route bepalen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit een atheneumklas of een havo/vwo-klas vanaf januari aanvullend Latijn te volgen. Hierdoor krijg je de kans om in de tweede naar het gymnasium te gaan.

Taal en rekenen krijgen veel aandacht. We vinden namelijk dat iedereen goed moet kunnen lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we elkaar helpen en er voor elkaar zijn, zodat iedereen met plezier naar school gaat.

In de brugklas krijg je niet alleen allemaal nieuwe kennis, je leert ook hoe je moet leren. Samen met je mentor ontdek je wat voor jou de beste manier is om op school goede resultaten te halen. Daarnaast heeft elke brugklas ook hulpmentoren. Dit zijn bovenbouwleerlingen, die een paar jaar geleden – net als jij – in de brugklas zaten. Zij helpen je graag in de eerste tijd.

Na de brugklas

Na het eerste jaar ga je door naar leerjaar 2 en daar hebben we drie verschillende niveaus:

Elke leerling bewandelt zijn eigen pad naar het volgende schooljaar. Zo hebben wij leerlingen die sommige vakken al versneld volgen en dus meedraaien met het programma van een hoger leerjaar of extra vakken volgen!