Op de Mariënpoelstraat kun je havo, atheneum en gymnasium doen. Op welk niveau de leerling geplaatst wordt, is afhankelijk van het advies van de basisschool.

Havo
Op de havo leer je door te doen. De docent legt de stof uit en vertelt welke taken uitgevoerd moeten worden. Door in de les te werken aan de opdrachten, hoeft er thuis niet zoveel meer te gebeuren. Zo hebben onze leerlingen tijd voor vrienden en hobby’s.

Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Aan het eind van de dag kunnen leerlingen terecht voor extra uitleg. In de bovenbouw trainen wij de leerlingen in debatteren en doen ze mee aan projecten en excursies.

Atheneum
Op het vwo worden de leerlingen uitgedaagd om kritisch na te denken en met eigen oplossingen te komen. Voor zelfstandigheid en verdieping is veel aandacht. Docenten geven de leerlingen de ruimte om vragen te stellen.

In de bovenbouw wordt de hoeveelheid stof groter en neemt de zelfstandigheid van de leerlingen toe. Op de Mariënpoelstraat doen ze bestuurlijke en organisatorische ervaring op en krijgen de leerlingen de kans om te organiseren.

Gymnasium
Filosofie, geschiedenis, mythologie en kunst maken het gymnasium leuk en uitdagend. De leerlingen maken kennis met de Grieken en Romeinen, hun cultuur en hun invloed op onze tijd.

In de brugklas beginnen onze leerlingen met twee uur Latijn per week. In het tweede jaar komt daar drie uur Grieks bij. Een pittige uitdaging en daarmee een goede leerschool voor de rest van het leven.