Visie

Goed onderwijs gaat over goed leren, goed leven en goed samenwerken. Binnen een veilige, overzichtelijke en zorgzame omgeving bieden wij activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs aan. Ouders, docenten en leerlingen steunen, sturen en inspireren elkaar. Ons diploma is een uitstekende basis voor het vervolgonderwijs en draagt bij aan de vorming van leerlingen.

Het Bonaventura Lyceum staat voor:

 • Met plezier naar school in een veilige en stabiele leeromgeving
 • Ambitieus en uitdagend onderwijs dat prikkelt tot presteren
 • Solide onderwijsaanpak met supergoede examenresultaten
 • Interessante lessen
 • Extra les voor vakken waarin een leerling goed is
 • Een rijke cultuur met en voor elkaar
 • Openstaan voor anderen
 • De baas worden over eigen leven.

Missie

In onze bruisende en gezellige school voelt iedereen zich thuis. Leerlingen krijgen de ruimte zichzelf te ontwikkelen tot de schitterende briljant die in ze zit. We begeleiden ze intensief bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Structuur, uitdaging, duidelijke uitleg en ondersteuning waar mogelijk is vanzelfsprekend.

Het Bonaventura Lyceum, de weg naar het diploma:

 • Samenwerking met andere leerlingen, docenten en ouders
 • Uitdaging en grenzen verleggen
 • Leerlingen zichzelf laten ontdekken in de lessen
 • Goede voorbereiding op het examen
 • Iedereen verantwoordelijk maken voor eigen leerproces.

Schoolplan

Het schoolplan beschrijft conform de wet op het Voortgezet Onderwijs artikel 24 het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zoals dat gevoerd wordt op het Bonaventura Lyceum in de periode 2023-2027. Het schoolplan is een verantwoordingsdocument zowel voor het bestuur en overheid als voor personeel, ouders, leerlingen en externe samenwerkingspartners.