Nieuw in Leiden vanaf september 2020: Agora Onderwijs
(download: 
Informatiekaart Agora onderwijs)

“Om kinderen gelijke kansen te geven moet je ze ongelijk behandelen.”

Het zal je niet ontgaan, onze samenleving is snel en diepgaand aan het veranderen. Mensen worden ouder, werken langer door, beroepen verdwijnen, kennis is overal in de wereld toegankelijk en nieuwe wetenschappelijke inzichten zorgen ervoor dat we steeds beter weten wat goed is (en wat niet goed is) voor mensen en onze planeet. We zijn op zoek naar manieren om het welzijn van mensen centraal te zetten en niet langer de structuren en systemen leidend te laten zijn. Het onderwijs, dat jongeren voorbereidt op die veranderende wereld, wil daarin meegroeien. Scholen zoeken daarom naar nieuwe onderwijsconcepten die passen bij de behoeftes en nieuwsgierigheid van jongeren.

Agora is zo’n  onderwijsconcept. Agora is Grieks voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen.

Op een school in Roermond, Niekée, draait Agora al sinds 2014 en succesvol. Vanuit SCOL hebben we na een grondige verkenning besloten om deze vorm van onderwijs naar Leiden te brengen.

Waarom Agora in Leiden?

In Leiden is het voortgezet onderwijs van goede kwaliteit en voor de meeste leerlingen een goede weg naar hun vervolgopleiding en volwassenheid. In de regio Leiden is de diversiteit in onderwijsaanbod echter beperkt. Er is voor leerlingen, ouders en docenten weinig keuze voor een andere visie op onderwijs. Er is een groep leerlingen die zich niet optimaal kan ontwikkelen in het bestaande onderwijsaanbod. Dit wordt zichtbaar in o.a. de motivatie, leerhouding en sociale houding. Ook de aansluiting van het PO naar het VO is niet voor alle kinderen optimaal. Voor SCOL aanleiding om als groot schoolbestuur vernieuwend onderwijs aan te bieden: Agora onderwijs.

Vanaf schooljaar 2020-2021 start onder de vlag van het Bona (Mariënpoelstraat en Beroepscollege Leystede) een afdeling met Agora onderwijs. Agora is bedoeld voor alle leerlingen, van vmbo tot en met vwo. Kenmerkend voor Agora onderwijs is dat alle leerlingen een gepersonaliseerde leerroute doorlopen en daarbij begeleid worden door coaches. SCOL ziet het als haar belangrijkste opdracht om, naast een diploma, leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar eigenzinnig en zelfbewuste jong-volwassenheid. Dit betekent dat we volop inzetten op persoonlijk leiderschap, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Agora past hier uitstekend bij.

Agora: anders dan anders

Het curriculum op Agora is: de wereld. Leerlingen gaan zélf de wereld ontdekken en onderzoeken en doen dat vanuit vijf perspectieven: de wetenschappelijke, de kunstzinnige, de maatschappelijke, de spirituele en de sociaal-ethische wereld. Agora gaat uit van een volledig gepersonaliseerde leerroute voor ieder kind, het didactische principe van Agora. Ieder kind start met een eigen leer- en onderzoeksvraag. Onder begeleiding van de coach ontwerpt iedere leerling zijn eigen weg en proces naar het antwoord op de onderzoeksvraag. Op Agora starten we niet bij kennis aanbieden, leerlingen creëren zelf kennis vanuit hun eigen unieke vragen. De coach heeft vervolgens de taak om het leerproces zodanig te begeleiden dat de juiste diepgang bereikt wordt en juiste leerstrategieën worden toegepast.  De kern- en examendoelen worden zo niet alleen ruimschoots gerealiseerd, ze vormen uiteindelijk slechts een onderdeel van de competenties die de leerling zich eigen gemaakt heeft.

Agora- leren gaat ervan uit:

 • Dat leren het beste in vrijheid plaatsvindt;
 • Dat je moet vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke leerdrang van kinderen;
 • Dat kinderen inspireren belangrijker is dan kennis aan te bieden;
 • Dat kinderen vooral vaardigheden aanleren die nodig zijn voor een leven lang leren. De coach ondersteunt ze hierbij;
 • Dat ouders een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, ook op het gebied van onderwijs;
 • Dat je partners uit de samenleving nodig hebt om als expert in te zetten binnen het onderwijs;
 • Dat het ultieme doel van ons onderwijs moet zijn dat onze leerlingen noch roekeloos noch bevreesd de onzekerheden van de toekomst kunnen omarmen.

Vrijheid blijheid?

Agora is de vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. De leerlingen ronden hun school af met een regulier diploma passend bij het advies van de basisschool.

En verder?

De Agora afdeling zal klein beginnen met maximaal 30 leerlingen in het gebouw aan de Antonie Duycklaan. Om de visie en kwaliteit niet uit het oog te verliezen, is het de intentie om langzaam te groeien.

Agora In een notendop:

 • In de regio Leiden is de diversiteit in het onderwijsaanbod in het VO beperkt.
 • Daarom gaat SCOL als groot schoolbestuur vernieuwend onderwijs aanbieden: het Agora onderwijsconcept.
 • Agora is Grieks voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen.
 • Agora gaat uit van een volledig gepersonaliseerde leerroute voor ieder kind; dat is het didactische principe van Agora. Ieder kind start met een eigen leer- en onderzoeksvraag: de challenge.
 • Op Agora starten we niet bij kennis aanbieden, maar leerlingen creëren zelf kennis vanuit hun eigen unieke vraag.
 • Daarom worden leraren bij Agora ‘coaches’ genoemd.
 • Agora is de vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. De leerlingen ronden hun school af met een regulier diploma passend bij het advies van de basisschool.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over Agora Leiden op onze website: www.agoraleiden.nl.
Wilt u meer weten over Agora in de praktijk? Neem dan eens een kijkje bij Agora Roermond.

U kunt ook contact opnemen met Ilja van Santen (teamleider Agora Leiden), via info@agoraleiden.nl of (071) 203 60 45.