Instroom hoger leerjaar

Voor inschrijving voor een hoger leerjaar is een apart formulier. Om geplaatst te kunnen worden, ontvangen wij de aanmelding voor een hoger leerjaar vóór 1 april 2020. Daarna volgt een gesprek met de teamleider of decaan. Voor inschrijving vanaf klas 4 en hoger vindt er eerst een gesprek met de decaan van de betreffende leerlaag plaats. Aanmelden kan hier.

Informatieavond instroom 4 havo

Datum: maandag 3 februari 2020
Tijd: aanvang 19:30 uur
Locatie: Bonaventuracollege Mariënpoelstraat, Mariënpoelstraat 6, 2334 CZ LEIDEN

Downloads

Instroomfolder 4 havo
Profielkeuzeformulier 4 havo
Profielkeuzeformulier atheneum
Profielkeuzeformulier gymnasium