Instroom hoger leerjaar

Soms is het noodzakelijk om na de brugklas over te stappen, bijvoorbeeld door een verhuizing of andere omstandigheden. Voor inschrijving voor een hoger leerjaar is een apart formulier. Om geplaatst te kunnen worden, ontvangen wij de aanmelding voor een hoger leerjaar vóór 1 april. Daarna volgt een gesprek met de teamleider of decaan. Voor inschrijving vanaf klas 4 en hoger vindt er eerst een gesprek met de decaan van de betreffende leerlaag plaats. Aanmelden kan hier.

Heb je na 1 april besloten om volgend jaar naar ons toe te komen? Dan kijken we graag samen met je naar de mogelijkheden.

Instroom in 4 havo

Denk jij er over na om volgend jaar bij ons verder te gaan in 4 havo? Dan maken wij graag kennis met jou!

Toelating
Heb je een overgangsbewijs van klas 3 (havo of vwo) naar 4 havo? Of heb je een diploma vmbo-gl/-tl? Dan gaan wij graag met jou in gesprek over de mogelijkheden.

Informatie & aanmelding
Als je je voor 1 april aanmeldt en je voldoet aan de voorwaarden, kun je geplaatst worden. Aanmelden kan via onze website: marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl

Aansluiting op maat
Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek, omdat we willen weten wie je bent en welke vakken je wilt gaan volgen. In dit gesprek kun je ons vertellen wat je nodig hebt en wat je van ons verwacht. We nemen ook contact op met de school waar je vandaan komt.

Ben je een vmbo-leerling, dan organiseren we nog voor de zomervakantie aansluitingsmiddagen wiskunde en scheikunde, zodat je goed voorbereid van start kunt gaan.

Als je al eerder wilt komen kijken, dan mag je binnenkort al een dagje meelopen in de vierde klas.

Je mag ook altijd contact opnemen met mevrouw drs. M. Hogewoning (teamleider havo bovenbouw):

Downloads