Instroom hoger leerjaar

Voor inschrijving voor een hoger leerjaar is een apart formulier. Om geplaatst te kunnen worden, ontvangen wij de aanmelding voor een hoger leerjaar vóór 1 mei 2020. Daarna volgt een gesprek met de teamleider. Voor inschrijving vanaf klas 4 en hoger vindt er eerst een gesprek met de decaan van de betreffende leerlaag plaats.

Instroomfolder 4 havo
Aanmeldformulier klas 2 en hoger
Profielkeuzeformulier 4 havo (2019-2020)