Instroom hoger leerjaar

Voor inschrijving in de tweede klas is een apart formulier. Om geplaatst te kunnen worden, ontvangen wij de aanmelding voor klas 2  vóór 1 mei 2019. Daarna volgt een gesprek met de teamleider.

Voor inschrijving vanaf klas 3 en hoger vindt er eerst een gesprek met de decaan van de betreffende leerlaag plaats.

Aanmeldformulier klas 2 en hoger
Instroomfolder 4 havo