Op de Mariënpoel zijn alle leerlingen welkom, ongeacht geloof, opvatting, nationaliteit of geaardheid. Wil je naar de Mariënpoel? Lees dan hier verder!

Aanmelden voor de brugklas

Alle leerlingen met een havo-advies of een vwo-advies van de basisschool, kunnen op onze school geplaatst worden. Leerlingen met een vwo-advies worden bij voorkeur geplaatst in een vwo-brugklas, maar er zijn ook mogelijkheden voor een havo/vwo-klas. Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in een havo- of havo/vwo-klas.

In welk type klas je wordt geplaatst, hangt af van de overdracht van de basisschool en het CITO Volgsysteem.

Aanmeldformulier 2023-2024 (digitaal) (gesloten, deadline verstreken)
Aanmeldformulier brugklas (pdf)
Schoolgids
Gymnasiumbrochure

Belangrijke data schooljaar 2022/2023

Inschrijving: tot 15 maart 2023.
Toelating: Voor 1 mei 2022 is de toelating bekend. In de tussenliggende periode beoordelen we de aanmelding. Indien nodig nemen we contact op met de basisschool.
Klassenindeling: Voor de kennismakingsdag is de klassenindeling bekend en wordt deze gecommuniceerd.
Kennismakingsdag brugklassen: woensdag 21 juni 2023.

Aanmelden klas 2 en hoger

Soms is het noodzakelijk om na de brugklas over te stappen, bijvoorbeeld door een verhuizing of andere omstandigheden. Om op onze school geplaatst te kunnen worden, ontvangen wij de aanmelding voor klas 2 en hoger graag vóór 1 april van het lopende schooljaar. Heb je na 1 april besloten om volgend jaar naar ons toe te komen? Dan kijken we graag samen met je naar de mogelijkheden.
Aanmeldformulier 2023-2024 (digitaal)
Aanmeldformulier klas 2 en hoger
Instroomfolder 4 havo