Op de Mariënpoel zijn alle leerlingen welkom, ongeacht geloof, opvatting, nationaliteit of geaardheid. Wil je naar de Mariënpoel? Lees dan hier verder!

Aanmelden voor de brugklas

Alle leerlingen met een havo-advies of een vwo-advies van de basisschool, kunnen op onze school geplaatst worden. Leerlingen met een vwo-advies worden bij voorkeur geplaatst in een vwo-brugklas, maar er zijn ook mogelijkheden voor een havo/vwo-klas. Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in een havo- of havo/vwo-klas.

In welk type klas je wordt geplaatst, hangt af van de overdracht van de basisschool en het CITO Volgsysteem.

Aanmeldformulier (digitaal)
Aanmeldformulier brugklas (pdf)
Schoolgids 2019/2020
Gymnasiumbrochure

Belangrijke data

Inschrijving: tot 15 maart 2020.
Toelating: Voor 1 mei 2020 is de toelating bekend. In de tussenliggende periode beoordelen we de aanmelding. Indien nodig nemen we contact op met de basisschool.
Klassenindeling: Voor de kennismakingsdag is de klassenindeling bekend en wordt deze gecommuniceerd.
Kennismakingsdag: woensdag 1 juli 2020 van 14:00 uur tot 16:00 uur (onder voorbehoud).

Aanmelden klas 2 en hoger

Voor inschrijving in de tweede klas of hoger is een apart formulier. Om geplaatst te kunnen worden, ontvangen wij de aanmelding voor klas 2 of hoger vóór 1 mei 2020.
Aanmeldformulier klas 2 en hoger (digitaal)
Aanmeldformulier klas 2 en hoger
Instroomfolder 4 havo