Op het Bonaventura Lyceum zijn alle leerlingen welkom, ongeacht geloof, opvatting, nationaliteit of geaardheid. Wil je je aanmelden voor onze school? Lees hier verder!

Aanmelden voor de brugklas

Alle leerlingen met een havo-advies of een vwo-advies van de basisschool, kunnen op onze school geplaatst worden. Leerlingen met een vwo-advies worden bij voorkeur geplaatst in een vwo-brugklas, maar er zijn ook mogelijkheden voor een havo/vwo-klas. Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in een havo- of havo/vwo-klas.

In welk type klas je wordt geplaatst, hangt af van de overdracht van de basisschool en het leerlingvolgsysteem.

Aanmeldformulier 2024-2025 brugklas (de aanmeldperiode is inmiddels verstreken!)

 

Belangrijke data schooljaar 2023/2024

Inschrijving: de aanmelding zal vanaf 2024 gaan veranderen. De week voorafgaand aan 1 april 2024 is de landelijk aanmeldweek. Klik hier voor meer informatie.
Toelating: Uiterlijk 15 mei 2024 is de toelating bekend. In de tussenliggende periode beoordelen we de aanmelding. De brieven zijn inmiddels op de post gedaan en komen naar de leerlingen toe!
Overdracht: De warme overdacht vindt plaats in mei en juni 2024.
Kennismakingsdag brugklassen: woensdag 26 juni 2024.

 

Aanmelden klas 2 en hoger

Soms is het noodzakelijk om na de brugklas over te stappen, bijvoorbeeld door een verhuizing of andere omstandigheden. Om op onze school geplaatst te kunnen worden, ontvangen wij de aanmelding voor klas 2 en hoger graag vóór 1 april van het lopende schooljaar. Heb je na 1 april besloten om volgend jaar naar ons toe te komen? Dan kijken we graag samen met je naar de mogelijkheden.
Aanmeldformulier 2024-2025 (digitaal)