SCOL- OCHTEND (groep 8)

Op donderdag 21 november 2019 kwamen de groep 8 leerlingen van onze SCOL-basisscholen in de ochtend bij ons op de Mariënpoelstraat op bezoek. De ochtend stond in het teken van het verkennen van de middelbare school en wordt ingezet om de doorlopende leerlijn van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De leerlingen hebben verschillende lessen gevolgd volgens hun eigen rooster: Science, kunst, wiskunde, Grieks/Latijn, muziek, Frans, Engels en geschiedenis.

Onze hulpmentoren (klas 4V & 4H) hebben de leerlingen de gehele ochtend begeleid als echte Mariënpoelstraat experts. Zij zorgden ervoor dat de leerlingen, de ouders en de leerkrachten de weg vonden door de school en dat zij alle informatie kregen die zij nodig hebben over onze school. Ook werden zij geïnterviewd door groep 8 en gaven zij verschillende rondleidingen voor alle deelnemers. Dat hebben zij fantastisch gedaan!

We hebben een gezellige en leerzame ochtend met elkaar gehad. Zowel onze eigen leerlingen als de groep 8 leerlingen werkten mooi met elkaar samen. We wensen alle groep 8 leerlingen alle succes en plezier toe bij het maken van een passende keuze voor de middelbare school!