Begin december kregen de leerlingen uit de brugklas tijdens de LO-lessen een project. Dit project wordt het BOX-OUT project genoemd. BOX-OUT wordt verzorgd door trainers van ZZ-Leiden Basketbal. Maatschappelijke kwesties als pesten, omgaan met geld, bewegingsarmoede en overgewicht zijn zaken waar de huidige jeugd mee te maken heeft. Met deze ontwikkeling in de samenleving heeft Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal samen met Zorg en Zekerheid het project ‘BOX-OUT’ opgezet.

Met BOX-OUT wil de club de sociale competenties van jongeren in het voortgezet onderwijs vergroten en hen stimuleren om gezonder te leven door structureel te sporten met als uiteindelijk doel gedragsverandering te realiseren. De Nederlandse Basketbal Bond heeft hiervoor een programma voor scholen ontwikkeld, genaamd STAR. Dit staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. STAR-gecertificeerde trainers van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal hebben dit programma aangepast en verder uitgewerkt naar BOX-OUT:

  • Sportiviteit: in de breedste zin van het woord, dus niet alleen fairplay maar ook binnen de gezondheid;
  • Teamwork: samenwerken, sociaal gedrag en anderen maatschappelijke gedragingen;
  • Acceptatie: het kunnen omgaan met bestaande situaties en daarbij mensen nemen zoals ze zijn, zo ook het accepteren van bepaalde normen en waarden;
  • Respect: samengevat alle sociale vaardigheden, zoals luisteren, iemand uit laten praten, beleefdheidsvormen, plaaggedrag en pestgedrag, met humor de spanning doorbreken.

Op de Mariënpoelstraat willen wij bijdragen aan de vorming van onze leerlingen tot mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor anderen en zich willen inzetten voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de maatschappij. Ons schoolklimaat kenmerkt zich door onderling respect, medeverantwoordelijkheid en bereidheid om te leren. Wij zijn er MET en VOOR elkaar!