Zorgcoördinator

Het kan voorkomen dat een leerling tijdens schooltijd met problemen komt te zitten, die speciale aandacht nodig heeft. Vaak zijn dat problemen, die niet direct te maken hebben met onderwijs, maar die wel de motivatie en resultaten beïnvloeden.

Soms liggen de oorzaken in de privésfeer, soms binnen de school. Wanneer de problemen van dien aard zijn, dat de mentor en de teamleider niet de middelen en de deskundigheid hebben om de leerling goed te helpen, laten zij zich bijstaan door interne zorgbegeleiders (onder- en bovenbouw) en de zorgcoordinator. Die is volledig op de hoogte van een heel netwerk van buitenschoolse zorg, waar een leerling op kan terugvallen.

De zorgcoördinator is dus geen aanspreekpunt voor leerling of ouders maar wordt altijd benaderd door de mentor of teamleider.

Contactpersoon

Het kan voorkomen dat leerlingen tijdens hun schooltijd met problemen komen te zitten, die invloed hebben op het onderwijs en leerproces, maar die zij liever niet met de mentor, teamleider of zorg coördinator willen bespreken. Dan kunnen zij terecht bij de contactpersonen. Dit zijn de heer de Deugd (DGD) en mevrouw Hanselaar (HAL). Leerlingen kunnen bij hen terecht als zij hun verhaal kwijt willen of een klacht willen indienen over bijvoorbeeld pesten, racisme, discriminatie, seksuele intimidatie of geweld.

Mevrouw Hanselaar is op de administratie te vinden en de heer de Deugd is op vrijdag na het 6euur beschikbaar. Ook zijn zij bereikbaar via de ELO om eventueel een individuele afspraak te maken.

De contactpersonen zullen het probleem niet altijd kunnen oplossen, maar kunnen wel doorverwijzen naar de juiste personen met de juiste specialiteiten.