Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van de wet op het passend onderwijs (2014) worden scholen verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken en te publiceren. Onze school voorziet daarin op deze pagina. Het s.o.p. heeft het zorgboek, dat wij eerder publiceerden, vervangen.

Via de bijgaande links vindt u naast ons eigen s.o.p.-document meer informatie over passend onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.