Reguliere begeleiding

De begeleiding van leerlingen is belangrijk op onze school. Onder de reguliere begeleiding verstaan we alle begeleiding, die iedereen dagelijks ter beschikking staat.

Vakdocent

De vakdocent kan een leerling het beste helpen bij problemen met
de leerstof of met de studiemethodiek voor het betreffende vak.

Mentor

De mentor is de centrale persoon in het schoolleven van de leerling. Hij of zij is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en vakcollega’s. Dit is meestal één van de docenten van de klas of groep waarin de leerling onderwijs volgt. De mentor is het best op de hoogte van de resultaten en het functioneren. In het algemeen is de mentor voor één jaar aan een klas of groep toegevoegd. [Lees meer...]

Teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijs, de leerlingen en de docenten behorend tot zijn/haar team. In gevallen en situaties waarbij de mentor niet direct bereikbaar is, is de teamleider de aan te spreken persoon. De teamleider is aanspreekpunt voor ouder(s) bij vragen over het onderwijs, de organisatie of bij meningsverschillen met mentoren en docenten, behorende tot het betreffende team.

Er zijn vier teamleiders: voor brug- en tweede klassen, voor derde klassen en bovenbouw vwo, voor derde klassen en bovenbouw havo.

Decaan 

In de loop van zijn onderwijsloopbaan maakt een leerling verschillende keuzes: voor een schoolsoort, een afdeling, een leerweg, een profiel, een vakkenpakket of een vervolgstudie. Deze keuzes zijn geen momentbeslissingen. De school streeft ernaar aan elke keuze een route vooraf te laten gaan waarin de leerling zich goed oriënteert op de mogelijkheden. Dit traject begeleidt de mentor. De regie van zo’n LOB-traject (LOB betekent loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding) is in handen van de decaan. Die is op de hoogte van de aspecten die bij het maken van een keuze van belang zijn en is deskundige op het gebied van doorstudeermogelijkheden en toelatingseisen. In sommige gevallen kan hij ook voor individuele vragen en problemen geconsulteerd worden. [Lees meer...]