Mentor

De mentor is de centrale persoon in het schoolleven van de leerling. Ook voor ouders en vakdocenten is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor is het best op de hoogte van de resultaten en het functioneren van leerlingen. In het algemeen heeft een leerling ieder jaar een nieuwe mentor.

Meestal is de mentor ook de vakdocent van één van de vakken, die de leerling volgt. Voor de andere vakken wordt de mentor op de hoogte gehouden door de andere vakdocenten.

De mentoren overleggen regelmatig met de teamleider over het functioneren van de leerlingen. De teams zijn de volgende.

  • Mw. MSc. J.J. Wilmot teamleider brugklas

  • Mw. drs. Y.A.M. Kerkvliet teamleider klas 2   

  • Mw. drs. C.M.W. Kluts teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 

  • Mw. drs. M. Hogewoning teamleider Havo 3, 4 en 5