logo lyceo

In het schooljaar 2017-2018 biedt Lyceo huiswerkbegeleiding, bijles, coaching en

examenbegeleiding aan op het Bonaventuracollege.

De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school: van klas 1 tot en met klas 6

en van vmbo tot en met vwo. Het doel van deze begeleiding is het zelfstandig leren

werken, met meer motivatie naar school gaan en het verbeteren van de resultaten.

Huiswerkbegeleiding

Lyceo biedt leerlingen twee, drie, vier of vijf middagen per week hulp en aandacht

bij het plannen, maken, uitleggen en overhoren van het huiswerk. Lyceo besteedt

daarnaast onder meer aandacht aan studievaardigheden, agendagebruik, het maken van

verslagen en het evalueren van behaalde cijfers. Lyceo werkt met een geautomatiseerd

huiswerkvolgsysteem. Hierin wordt al het huiswerk van iedere leerling bijgehouden.

Daarnaast geeft het huiswerkvolgsysteem inzicht in het rooster, de cijfers en de planning

van al het huiswerk. Iedere leerling werkt met een individuele planning.

Bijles en coaching

Tijdens een bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij of zij moeite

mee heeft. De coaching is voornamelijk gericht op het leren leren. Voor de individuele

examenbegeleiding verzorgt Lyceo een traject op maat.

Examenbegeleiding

Lyceo biedt uitkomst voor examenkandidaten die een extra steuntje in de rug kunnen

gebruiken; zowel ter voorbereiding op de schoolexamens en eindexamen als gedurende

het gehele examenjaar.

Over Lyceo

Iedere leerling kan onverhoopt tegen omstandigheden aanlopen die het leren en

presteren op school tijdelijk moeilijk maken. Door het bieden van actieve en persoonlijke

begeleiding stimuleren de begeleiders van Lyceo leerlingen het beste uit zichzelf te halen

en hun ambities waar te maken. Wij zijn beschikbaar op die momenten dat tijdelijk extra

inzet wordt gevraagd voor de begeleiding van een kind.

Lyceo overlegt regelmatig met de ouder(s)/verzorger(s) en docenten over de voortgang

van de leerling. Meestal gebeurt dit telefonisch of - als daar behoefte aan is - in een

persoonlijk gesprek.

 

Meer informatie over Lyceo vindt u op marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl of op

www.lyceo.nl.

U kunt ook mailen naar saida.bouazzati@lyceo.nl of bellen naar 06 1305 7615.