Dyslexieprotocol

Dyslexie is een leerstoornis, die zich manifesteert in lees- en spellingsproblemen.Om als dyslectisch te worden aangemerkt, dient een leerling te beschikken over een officiële dyslexieverklaring. Die verklaring moet afgegeven zijn door een daartoe bevoegde orthopedagoog of een psycholoog met GZ-registratie.

Dyslecten kunnen aanspraak maken op een aantal bijzondere faciliteiten. De details daarover hebben we vastgelegd in het Protocol Dyslexie, dat via bijgaande link gedownload kan worden.