Decaan

In de loop van de schoolloopbaan maakt een leerling op verschillende momenten belangrijke keuzen. Zo kiest hij of zij mogelijk voor schoolsoort, afdeling, leerweg, profiel, vakkenpakket en aan het eind van je verblijf op onze school natuurlijk vervolgonderwijs. 

Het keuzetraject wordt begeleid door de mentor. De regie van dit traject, de Loopbaanoriëntatie en Beroepsbegeleiding (LOB) ligt in handen van de decaan. Die is op de hoogte van alle aspecten, die van belang zijn bij het maken van de keuzen en is deskundige op het gebied van verdere studiemogelijkheden en toelatingseisen. In sommige gevallen kan de decaan ook worden geconsulteerd voor individuele vragen en problemen.