Vensters voor verantwoording

Politiek, media, mensen op straat. Vrijwel iedereen heeft een mening over onderwijs. Gevolg: vaak ongenuanceerde en onvolledige verhalen. Scholen hebben daar last van. Vensters voor Verantwoording wil de regie in de beeldvorming over het onderwijs, terugleggen bij de scholen.

Vensters voor Verantwoording is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd.

Belangrijke links:

Vensters: www.venstersvoorverantwoording.nl

Online kaart: www.schoolvo.nl

Venster Mariënpoelstraat: klik afbeelding rechts