Ziek melden

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, moet u dit elke dag die verzuimd wordt tussen 08.00 uur en 08.30 uur telefonisch melden via (06) 159 07 808.

Wanneer uw zoon/dochter beter is dient hij/zij een briefje van de ouders bij de concierge af te geven waarin de duur van de ziekte vermeld wordt. Een invulbrief is te vinden via deze link: