Decanaat

In de loop van zijn/haar onderwijsloopbaan maakt een leerling verschillende keuzes. In de loop van de derde klas wordt een profiel gekozen. Vanaf de vierde klas beginnen leerlingen zich te oriënteren op hun vervolgstudie.

Algemeen

VIa de link hiernaast kunt u meer lezen over onze loopbaan oriëntatie- en begeleiding (LOB).

Link:

 

 

Derde klas

In de derde klas moet een leerling een profiel + vakkenpakket kiezen. In de mentorlessen worden de leerlingen begeleid om tot een juiste keuze te komen. Qompas Studiekeuze is een lesmethode voor keuzebegeleiding op havo en vwo. Het is een online programma en het bevat uitgebreide en actuele informatie over opleidingen en beroepen. Een ander hulpmiddel bij de keuze is het profielkeuzeformulier, deze is bedoeld voor de leerlingen in 3 HAVO.

 

 

Vierde, vijfde en zesde klas

In de vierde klas wordt een begin gemaakt met het oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen na het Havo/Vwo. In de vijfde klas worden de leerlingen gestimuleerd op zich te verdiepen in een of meerdere opleidingen. Dit alles gebeurt onder aansturing van de mentor en op de achtergrond door de decaan. In deze leerjaren maken we gebruik van Qompas Studiekeuze en Studiekeuze123.