Decanaat

In de loop van zijn/haar onderwijsloopbaan maakt een leerling verschillende keuzes. In de loop van de derde klas wordt een profiel gekozen. Vanaf de vierde klas beginnen leerlingen zich te oriënteren op hun vervolgstudie.

 

Leidse Voorlichtingsdagen

Klik op het plaatje voor het programma.

lvd2016

 

Derde klas

In de derde klas moet een leerling een profiel + vakkenpakket kiezen. In de mentorlessen worden de leerlingen begeleid om tot een juiste keuze te komen.

Link: LOB

 

 

Vierde klas

In de vierde klas wordt een begin gemaakt met het oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen na het Havo/Vwo.

Vijfde klas

In de vijfde klas worden de leerlingen gestimuleerd op zich te verdiepen in  een of meerdere opleidingen. Dit alles gebeurt onder aansturing van de mentor en op de achtergrond door de decaan. In deze leerjaren maken we gebruik van Qompas Studiekeuze.

Qompas Studiekeuze is een lesmethode voor keuzebegeleiding op havo en vwo. Het is een online programma en het bevat uitgebreide en actuele informatie over opleidingen en beroepen.