Organisatie

In de leiding van onze school onderkennen we een aantal structuren. De dagelijkse leiding is in handen van de directie en teamleiders. Tezamen vormen zij het Management Team. 

Directie

 • Mw. M.E.A.H. Otte
  directeur
  e-mail: m.ottebonaventuracollege.nl
    

Teamleiders

De teamleiders hebben de eindverantwoordelijkheid over alle klassen binnen een of meerdere leerlagen.

 • Mw. MSc. J.J. Wilmot
  teamleider brugklas en klas 2
  e-mail: j.wilmotbonaventuracollege.nl

 • Mw. drs. C.M.W. Kluts
  teamleider VWO 3, 4, 5 en 6
  e-mail: c.klutsbonaventuracollege.nl
   
 • Mw. drs. M. Hogewoning
  teamleider Havo 3, 4 en 5
  e-mail: m.hogewoningbonaventuracollege.nl
    

Medezeggenschap

SCOL beschikt over een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft iedere vestiging van het Bonaventuracollege zijn eigen Deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze medezeggenschapsorganen hebben ruime wettelijke bevoegdheden om de school van advies te dienen inzake onderwijskundige ontwikkelingen. Zij keuren budgetten goed en beslissen mee over het personeelsbeleid en de aanstelling van sleutelfunctionarissen. Tevens zijn zij betrokken bij de ontwikkeling en bewaking van kwaliteit en veiligheid. Zowel de GMR als de DMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerlingen en van het schoolpersoneel.

DMR

Docenten ‒ Anneke Diemel, Albert Goossens, Harrie van Donge

OOP ‒ Nanny Ramp

Ouders ‒ Wim Nas, Hans van der Bijl

Leerlingen - Laura van Oosten, Estela Ekazatzidis

Via bijgaande links kunt u het huishoudelijk reglement en het statuut van de DMR van onze school downloaden.

 

Ouderraad

Link
Ouderraad

Elke vestiging kent een ouderraad. Deze heeft als belangrijkste taak het versterken van de band tussen school en ouders. De ouderraad draagt zorg voor bewaking en verbetering van de communicatie tussen de school en het thuisadres. Ook participeert de ouderraad actief bij de uitvoering van activiteiten die buiten het directe lesprogramma vallen, zoals excursies en/of culturele activiteiten. Onze ouderraad heeft een eigen pagina op deze website.

Het dagelijks bestuur van de ouderraad wordt gevormd door:


Dhr. M. van Leeuwen (voorzitter)
Mw. L. Boesten  (secretaris)
Mw. M. Otte (afgevaardigde directie)