Onderwijs

De locatie Mariënpoelstraat is een school voor Havo, Atheneum en Gymnasium.

Toelating en soorten brugklassen

Op het Bonaventuracollege zijn alle leerlingen welkom, ongeacht geloof, opvatting, nationaliteit of geaardheid.

Alle leerlingen met een havo-advies of vwo-advies van de basisschool zijn welkom op onze school.

Leerlingen met een vwo-advies worden bij voorkeur geplaatst in een vwo-brugklas.

Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in een havo-brugklas of in een havo/vwo-klas.

In welke type klas je wordt geplaatst hangt af van de resultaten van je toetsen uit groep 6 tot en met 8 van het CITO leerlingvolgsysteem.

De vestiging Mariënpoelstraat heeft havobrugklassen, havo/vwo-brugklassen, atheneumbrugklassen en gymnasiumbrugklassen. In de brugklassen voor havo/atheneum wordt de leerling voorbereid op de tweede klas havo of de tweede klas atheneum. De atheneumleerlingen kunnen in het tweede semester aanvullend Latijn volgen. Zo wordt de overgang naar de tweede klas gymnasium ook voor atheneumleerlingen open gehouden.

Schooltijden

De schooldag start om 08.30 uur. We werken in lesuren van 50 minuten. Via de link hier rechts komt u bij de tabel met de exacte roostertijden. Onze onderbouw heeft een aaneengesloten rooster zonder tussenuren.

Rapportage en bevordering

Er zijn vier rapporten per jaar. De overgangscijfers worden op basis van het hele jaar berekend. De bevorderingsnormen liggen vast en worden aan het begin van het schooljaar aan leerlingen en ouders bekend gemaakt. In het document "Overgangsnormen onderbouw" staan de regels, die het overgaan in de klassen 1, 2 en 3 bepalen.

In de brugklas vindt bij het derde rapport de voorlopige determinatie plaats, dat wil zeggen: de ouders ontvangen advies over de verder te volgen leerweg (havo, atheneum of gymnasium) in de tweede klas. Naar aanleiding van dit advies vindt er een gesprek tussen de ouders en de mentor plaats. De mentor praat natuurlijk ook met de leerling over het advies. Aan het einde van het schooljaar vindt de definitieve determinatie plaats.

 

Studiewijzers 

De leerlingen werken in alle klassen met studiewijzers. Dit zijn weekplanners waarin leerlingen en ouders de indeling van lesstof de te maken opgaven en toetsen kunnen zien. 

 

Communicatie tussen school en thuis

Een goed en direct contact met de ouders is een belangrijke succesfactor van onze school. Wij kiezen er als school uitdrukkelijk voor om dicht bij de ouders te staan en de afstand tussen school en thuis zo klein mogelijk te houden.

Wij houden op de volgende manier contact met de ouders.

  • persoonlijke informatieavonden aan de start van het schooljaar
  • individuele gesprekken van de mentor met de ouders
  • tafeltjesavonden waarop de ouders de docenten kunnen spreken
  • schoolactiviteiten waarbij ouders welkom zijn, zoals lichtjesavond

Verder informeren wij de ouders via onze schoolbulletins:

  • regelmatig verschijnt de periodebrief met actueel nieuws over allerlei schoolzaken

Ouders hebben inspraak in de school als:

  • lid van de ouderraad
  • lid van de vestigingsraad
  • lid van de medezeggenschapsraad

Ook helpen ouders mee als vrijwilliger in de mediatheek.

Schoolactiviteiten

De school organiseert veel buitenlesactiviteiten zoals: museumbezoeken, culturele avonden, kerstshow, streetdance, hockeytoernooi, schaatswedstrijden, kunstshot, musical, sportdag, schoolfeesten, en per schooltype een buitenlandse reis naar o.a. Edinburgh, Bath, Trier, Rome, Barcelona, Hannover, Tours en Tsjechie.

Cultuuraanbod

Onze school kiest voor een breed aanbod in de culturele vakken. De leerlingen kunnen eindexamen doen in muziek en beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid). Daarnaast worden er uitstapjes georganiseerd, zodat er ook buiten de lessen aandacht is voor cultuur.

Samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Natuurlijk krijgen alle leerlingen in de brugklas tekenen en handvaardigheid. Maar voor leerlingen met een bovengemiddelde belangstelling en aanleg voor de beeldende vakken ontwikkelen we samen met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag een speciaal programma. Deze leerlingen volgen lessen in uiteenlopende disciplines - Beeldende Kunst, Fotografie, Grafiek, Architectonische Vormgeving, Textiel en Mode - op de Academie. Meer informatie hierover vindt u elders op onze website en in de speciale brochure.

Samenwerking met Universiteit Leiden

Het Bonaventuracollege werkt samen met de Universiteit Leiden in het LappTop-programma en het Pre-University College. In dit kader volgen leerlingen uit de hogere klassen colleges aan de Universiteit Leiden als onderdeel van hun VWO-programma.