Schoolprestaties 2014

Met een 9,5 voor het vwo en een 8,7 voor de havo heeft onze school in schooljaar 2013-2014 opnieuw bewezen bij de top van Nederland te horen. We zijn uitgeroepen als beste vwo-school in de Leidse regio en de tweede school in heel Zuid-Holland. Ook onze havo doet het bijzonder goed. Met zusterschool Burggravenlaan (die voor havo een 8,8 heeft gehaald) op nummer 1 en onze vestiging op nummer 2 in de regio Leiden zijn wij trots op de prestaties van het Bonaventuracollege.

De resultaten!

Bonaventuracollege, locatie Marienpoelstraat (VWO)

2013/2014: 9,5 (RTL Nieuws)

2012/2013: 9 (RTL Nieuws)

2011/2012: 9,5 (Dronkers)

2010/2011: 10 (Dronkers)

Oordeel inspectie: resultaten voldoende

 

Bonaventuracollege, locatie Marienpoelstraat (HAVO)

2013/2014: 8,7 (RTL Nieuws)

2012/2013: 9 (RTL Nieuws)

2011/2012: 7,5 (Dronkers)

2010/2011: 9,5 (Dronkers)

Oordeel inspectie: resultaten voldoende


RTL Nieuws heeft op basis van de eindexamensresultaten van middelbare scholen alle scholen een cijfer gegeven.

RTL Nieuws heeft de cijfers van alle middelbare scholen geanalyseerd volgens de methode die professor Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

RTL Nieuws heeft de resultaten van middelbare scholen vertaald naar een rapportcijfer. Hierbij is vooral gekeken naar de vraag of scholen op alle vakken boven het minimum scoren. Scoort een school hoog, dan zijn de cijfers van de leerlingen goed. Scoort een school laag, dan zijn die resultaten minder. Cijfers zeggen uiteraard niet alles over de kwaliteit van een school.

Naast deze cijfers is ook het oordeel van de inspectie over de resultaten (opbrengsten) van de school vermeld. Dat is iets anders dan het oordeel van de inspectie over de school als geheel. Die beoordelingen zijn te vinden op de website van de inspectie.

Hoe heeft RTL Nieuws deze cijfers berekend?
 RTL Nieuws baseert zich op de methode die professor Jaap Dronkers heeft ontwikkeld om de middelbare scholen een cijfer te geven. Hij publiceerde deze op zijn site en vorig jaar in De Volkskrant. Dit jaar is hij met deze publicaties gestopt.

RTL Nieuws maakt dezelfde berekening, met één groot verschil: het uiteindelijke cijfer van een school baseren wij op het gemiddelde over de laatste drie jaren. Omdat de resultaten per school altijd pas later openbaar worden, zijn dat nu de jaren 2011, 2012 en 2013. 

Maar hoe berekent RTL Nieuws die jaarlijkse cijfers?
 Scholen krijgen een cijfer voor het aantal vakken waar het gemiddelde van de geslaagde kandidaten lager dan een 5,9 is. De kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde tellen zwaarder mee.

Daarnaast krijgen scholen bonuspunten voor goede prestaties in vergelijking met de adviezen en achtergrond van leerlingen en bonuspunten als de cijfers voor het schoolexamen niet te hoog zijn in vergelijking met het centraal examen. Als scholen op deze laatste punten juist slecht scoren, krijgen zij punten aftrek.

Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bekijk-hoe-jouw-school-scoort-op-de-eindexamens

 

 


 

Dronkers-lijst van schoolprestaties 2013

Al zestien jaar beoordeelt Jaap Dronkers middelbare scholen met een schoolcijfer. Deze cijfers zijn een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. Dronkers gebruikt een groot aantal gegevens van de onderwijsinspectie om tot zijn oordeel te komen. In bijgaande link wordt u doorgeschakeld naar de toelichting op de berekening van de cijfers.

Eind november verscheen de Dronkers-lijst van 2013. Met name het VWO van de Mariënpoelstraat scoort bijzonder hoog op deze lijst. Met een 9,5 mogen we ons rekenen tot de top 7% van VWO's in Nederland. In de lijst hieronder vindt u de complete top 7%. De link hiernaast brengt u bij de complete gegevensset.

20131123 vwonl