Profielwerkstukken-presentatie

Op donderdag 6 februari vinden wederom de jaarlijkse profielwerkstukpresentaties plaats door onze examenleerlingen. Alle geïnteresseerden zijn deze avond welkom om naar onze school te komen om te kijken en te luisteren naar wat onze leerlingen de afgelopen jaren allemaal hebben geleerd.

De afsluiting van de meesterproef (een andere benaming voor het profielwerkstuk) vindt plaats tussen 19:00 en 21:35 uur. Er zijn 4 ronden. De link hiernaast leidt naar een compleet programma van alle presentaties. 

Het verzoek is om op tijd aanwezig te zijn bij de presentaties en de kandidaten niet meer te storen als de presentatie al is begonnen.