Schoolregels

Op de Mariënpoelstraat vinden we het belangrijk dat je er bent en dat iedereen in de gelegenheid is om te leren en te presteren. Een leerling komt naar school om te leren. Dat gebeurt voor een groot deel in de lessen en soms zelfstandig in het OLC. Het zal duidelijk zijn dat in een samenleving van honderden leerlingen in één gebouw er heldere regels moeten worden nageleefd. Met elkaar streven we naar een prettige, veilige en schone leeromgeving.

In de school

 • Je volgt te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op.
 • In de pauze ga je naar buiten of naar de aula.
 • In de school en op het schoolplein wordt niet gerookt.
 • Het nuttigen van energydrinks is niet toegestaan.
 • Afval gooi je in een afvalbak.
 • Je houdt je aan de regels van het OLC.
 • Je zet je fiets in een fietsenstalling.
 • Bellen doe je in de aula of buiten.
 • Eten doe je in de aula of buiten.

In de les/klas

 • Geen jas aan in de les. Je jas berg je op in je locker, of hang je aan de kapstok.
 • Niet eten en drinken in de les en het OLC.
 • Je hebt het benodigde lesmateriaal bij je en je huiswerk op orde.
 • In de les heb je geen (smart)phone/tablet nodig. Deze staat uit en zit in je tas of je de telefoontas in het lokaal.
 • De (smart)phone/tablet mag alleen worden gebruikt voor onderwijs met toestemming van de docent.

Bij het overtreden van bovenstaande regels kun je te maken krijgen met de volgende maatregelen:

 • Eén of meerdere keren terugkomen na het 7e of 8e uur, of voorafgaand aan het 1e lesuur;
 • Een corveetaak;
 • Strafwerk;
 • Inleveren van je (smart)phone/tablet tot 17.00 uur in combinatie met strafwerk.

Bij ordeverstoringen of respectloos gedrag naar de docent krijg je een gele kaart. Je wordt dan uit de les verwijderd en moet je onmiddellijk melden bij een teamleider.

Leerlingen zijn dagelijks beschikbaar van 8.30 uur t/m 16.15 uur voor de lessen. Terugkomuren zijn tussen 8.00-8.30 en 15.30-17.00 uur.

Te laat

 • Haal een te-laatbriefje, ga daarmee naar de les. Zonder geldige reden: meld je de volgende dag om 8.00 uur. Indien je vijftien minuten na aanvang van de les binnenkomt, word je absent gemeld.

Ziek naar huis

 • Afmelden bij de teamleider van je leerlaag of de teamleider van de dag.