Eindtentoonstelling KABK

Iedere woensdagmiddag zijn drie groepen leerlingen van onze school (brug-, tweede, derde klas) afgereisd naar Den Haag om aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten een speciaal programma te volgen. In dat programma maken de leerlingen gedurende drie jaar kennis met de verschillende kunstdisciplines als Beeldende Kunst, Fotografie, Grafisch ontwerpen, Grafiek, Interieurarchitectuur, Meubelontwerp, Textiel, Mode en Artscience. Vol enthousiasme hebben alle leerlingen iedere week o.l.v. een vakdocent van de KABK gewerkt.

Wat er in het afgelopen jaar gemaakt is, wordt in de eindtentoonstelling gepresenteerd. We nodigen iedereen van harte uit om deze expositie te bezoeken.

Woensdag 30 mei van 19:30 tot 21:00 uur

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
Prinsessegracht 4
2514 AN  Den Haag
T 070 315 4777