Mariënpoelstraat

gymnasium, atheneum, havo

bona_w200.jpg

Maak kennis met ons

31 oktober 2018
Proeflessen van 14:00-16:00 uur

12 januari 2019
Open Dag van 12:30-15:30 uur

17 januari 2019
Informatieavond van 19:30-21:30 uur

30 januari 2019
Proeflessen van 14:00-16:00 uur

Toelating

- Op het Bonaventuracollege zijn alle leerlingen welkom, ongeacht geloof, opvatting, nationaliteit of geaardheid.

- Alle leerlingen met een havoadvies of vwo-advies van de basisschool zijn welkom op onze school.

- Leerlingen met een vwo-advies worden bij voorkeur geplaatst in een vwo-brugklas.

- Leerlingen met een havo- advies worden geplaatst in een havo-brugklas of in een havo/vwo-klas.

- In welke type klas je wordt geplaatst hangt af van de resultaten van je toetsen uit groep 6 tot en met 8 van het CITO leerlingvolgsysteem.

 

Inschrijving

Inschrijving:
Tot 14 maart 2018 kan u het aanmeldingsformulier mailen (voorkeur), afgeven of opsturen.

Toelating:
Voor 1 mei 2018 is de toelating bekend. In de tussenliggende periode beoordelen we de aanmelding. Indien nodig nemen we contact op met de basisschool.

Klassenindeling:
31 mei 2018 is de klassenindeling bekend en wordt deze gecommuniceerd.

Kennismakingsdag:
Woensdag 6 juni 2018 van 14.00 uur tot 16.00 uur.