Mariënpoelstraat

gymnasium, atheneum, havo

bona_w200.jpg

Maak kennis met ons

31 oktober 2018
Proeflessen van 14:00-16:00 uur

12 januari 2019
Open Dag van 12:30-15:30 uur

17 januari 2019
Informatieavond van 19:30-21:30 uur

30 januari 2019
Proeflessen van 14:00-16:00 uur

Havo, Atheneum, Gymnasium

Op de Mariënpoel zitten kinderen die een gymnasium-, atheneum- of havodiploma willen halen. In het begin van de brugklas proberen we er zo snel mogelijk achter te komen waar jouw talenten liggen. We dagen je uit waar dat kan. We helpen waar dat nodig is. Taal en rekenen krijgen veel aandacht. We vinden namelijk dat iedereen goed moet kunnen lezen, schrijven en rekenen. Als het heel goed met je gaat, dan kun je vanaf november aanvullend Latijn volgen. Hierdoor krijg je de kans om in de tweede naar het gymnasium te gaan.

Wij dagen je uit, waar dat mogelijk is

Als je ergens goed in bent, is het leuk om uitgedaagd te worden. Dat kan in de gewone lessen als je de stof snel onder de knie hebt. Daarnaast hebben we speciale TOPklassen, die jij zelf kiest. Je duikt daar dieper in onderwerpen, die je interesseren. In de talen Engels en Frans kun je aan het werk voor internationale certificaten. Ben je kunstzinnig? Dan hebben we ons kunstprogramma met de Kunstacademie in Den Haag.

Je daagt jezelf uit

Buiten de lesuren kun je ook je talenten gebruiken om je schooltijd bij ons extra leuk te maken door bijvoorbeeld bij onze actieve leerlingenraad te gaan. We doen veel aan cultuur: 3 of 4 keer per jaar een culturele avond waar je kunt optreden en ieder jaar een spetterende musical waar wel 100 leerlingen aan meedoen. We hebben een eigen technische commissie die bij alle optredens de decors, licht en geluid verzorgt. We hebben een uitgebreide redactie van de schoolkrant. We hebben een debatclub, die scholierenverkiezingen organiseert. En als je zelf met nieuwe ideeën komt dan ben je natuurlijk ook welkom.

We helpen je, waar dat nodig is.

Iedere brugklas heeft een mentor. Dat is een docent, die een soort vader of moeder van de klas is. Je gaat in de brugklas niet alleen vakken leren maar je gaat ook leren hoe je moet leren. Hoe je je werk gaat indelen en plannen. Hoe je je voorbereid op proefwerken. Samen met je mentor ontdek je wat voor jou de beste manier is om op school goede resultaten te hebben. Daar heb je even de tijd voor nodig, dus na de brugklas zetten we de begeleiding voort totdat je het diploma behaald.

Zijn er bijzondere problemen, dan helpt je mentor je op weg naar oplossingen. Problemen kunnen uiteenlopen van dyslexie tot ruzie en van adhd tot het inhalen van huiswerk na ziekte.

Wat we ook belangrijk vinden…

g8a7304

  • Als een leraar ziek is, wordt de les overgenomen door een andere leraar. Je komt dus nooit voor niets naar school en krijgt dus nooit een tussenuur waarin je niets te doen hebt.

  • We doen ons best om je je thuis te laten voelen bij ons op school. Als je met plezier naar school gaat is dat goed voor je prestaties.

  • Alle brugklassen en tweede klassen hebben hulpmentoren. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw, die de kneepjes al kennen. Ze kunnen je helpen je gauw thuis te voelen op school.

  • We hebben nogal eens bijzondere activiteiten en feesten op de Mariënpoel. Denk aan projecten, introductiedagen, Halloweenfeest, Valentijn, kerstactiviteiten. De hulpmentoren zijn dan vaak van de partij.